Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSINGSGEBIED

De website www.bonap.be (verder ‘website’ genoemd) werd ontwikkeld in opdracht van Meat&More NV, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Groendreef 10, ondernemingsnummer 0866.771.016, BTW BE0866.771.016. Meat&More is de groep achter de retailmerken Bon’Ap en Buurtslagers. Alle voorwaarden, rechten en plichten die in deze algemene voorwaarden aan bod komen, zijn ten laste en ten voordele van Meat&More, die Bon’Ap vertegenwoordigt. Elke bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de onderstaande voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Bon’Ap behoudt zich het recht om op elk moment de onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in juli 2020. Nieuwe informatie wordt automatisch onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden voor de website, samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals ‘Privacy kennisgeving’ en ‘Cookieverklaring’) geven je informatie over Bon’Ap en over de manier waarop je gebruik kan maken van onze website.

Door de website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Indien je bij het lezen van de algemene voorwaarden niet akkoord gaat met de (gedeeltelijke) inhoud ervan, dan verzoeken we je om de website niet langer te gebruiken. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij onze klantendienst.

In deze algemene voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:

 • De termen ‘bezoeker’, ‘klant’, ‘je’, ‘jouw’: de gebruiker van de website www.bonap.be en/of de klant die producten bestelt op deze website;
 • De termen ‘Bon’Ap’, ‘we’, ‘onze’ verwijzen ofwel naar de onderneming Bon’Ap of naar Meat&More, de groep boven Bon’Ap;
 • De term ‘producten’ verwijst naar producten die worden aangeboden en verkocht door Bon’Ap aan de klant;
 • De term ‘Click&Collect’: het plaatsen van een online bestelling op de website van Bon’Ap waarbij de klant online producten kan reserveren en de bestelling gaat ophalen en betalen in het winkelpunt.
 • De term ‘Bon’Ap Box’: het plaatsen van een online bestelling op de website van Bon’Ap waarbij de klant de bestelling online afrekent en later gaat ophalen in het winkelpunt.

 

 1. INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Bon’Ap streeft ernaar alle informatie zo actueel en volledig mogelijk op de website weer te geven. Bij gebreken of onjuistheden stelt de onderneming alles in het werk om die zo snel mogelijk te verhelpen. Bon’Ap kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, van welke aard ook.

Op de website kan je een bestelling plaatsen via Click&Collect of via de Bon’Ap Box. Je vindt er ook informatie over aanbiedingen en promoties alsook informatie over Bon’Ap als onderneming (contactgegevens, zoekfunctie voor winkelpunten, …). Daarnaast kan je ook geïnformeerd worden over vacatures, recepten, nieuws vanuit het bedrijf, …  

De afbeeldingen van de producten op deze website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. We doen echter de nodige inspanningen om de producten accuraat weer te geven.

De website kan hyperlinks of andere mechanismen bevatten die verwijzen naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder controle van Bon’Ap en hiervoor aanvaardt deze dan ook geen aansprakelijkheid.

Bon’Ap geeft geen garantie voor een goede werking van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en de mogelijke schade die hier (on)rechtstreeks kan uit voortvloeien.

We verwerken jouw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met onze privacykennisgeving. Op de website wordt er ook gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De verstrekte informatie is eigendom van Bon’Ap. De teksten, afbeeldingen en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen uitsluitend gedeeld of gereproduceerd worden met de schriftelijke toestemming van Bon’Ap, tenzij anders vermeld in de Auteurswet van 30 juni 1994.

 1. ACTIES EN PROMOTIES

Acties of promoties van Bon’Ap, gecommuniceerd of aangeboden op deze website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld beperking in tijd). Deze voorwaarden moeten worden nageleefd om te kunnen genieten van de actie of promotie. Je geniet enkel van de acties en promoties die gelden op de dag van aankoop en afhaling en betaling van je bestelling in het winkelpunt. Acties of promoties zijn niet geldig op een Bon'Ap Box. 

Promoties zijn onderworpen aan voorraadbeperkingen in de deelnemende winkelpunten. Bon’Ap is ten allen tijde gemachtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken. In dergelijke situaties word je hiervan op de hoogte gesteld door een van onze winkelmedewerkers.

 

 1. WETGEVING
 •  GESCHILLEN

Bij betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd.

 • AFZIEN VAN RECHTEN

Wanneer Bon’Ap bepaalde rechten die haar toekomen, door wettelijke of contractuele bepalingen, niet of niet onmiddellijk uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat Bon’Ap afziet van deze of andere rechten. Bon’Ap behoudt steeds de mogelijkheid om deze rechten uit te oefenen.

 •  ONWETTIGE BEPALINGEN

Indien een rechtbank of andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen blijven gelden en zal de onwettige bepaling vervangen worden door een wettelijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van Bon’Ap.

 

 1. VERKOOPSVOORWAARDEN

Wanneer je een bestelling plaatst op de website van Bon’Ap, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden en procedures:

ACCOUNT

Om bestellingen te plaatsen op www.bonap.be moet je je duidelijk identificeren door een account met wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord dat je aanmaakt is persoonlijk en vertrouwelijk. In het geval dat een derde toegang heeft tot je account ben je zelf verantwoordelijk om de betaling te voldoen voor alle bestellingen die er worden geplaatst. Wij zijn daarbij niet verantwoordelijk voor enige schade die je lijdt.

 Je kan je account op elk moment deactiveren door ons te contacteren via het contactformulier. Wij kunnen ook zelf de toegang tot je account opschorten of je account definitief deactiveren, indien we vermoeden dat je account wordt gebruikt door iemand anders. Dit recht is ons eveneens voorbehouden in geval van misbruik van onze diensten (herhaaldelijke onredelijke klachten, slechte behandeling van onze medewerkers, of andere goede reden).

BESTELLING EN AANVAARDING

Bij het plaatsen van een bestelling kies je een afhaalpunt en een tijdstip van afhaling. Elke bestelling heeft de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop tot gevolg. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Bon’Ap verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website na te komen indien voldoende voorraad van de producten aanwezig is. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product zal Bon’Ap de klant hierover informeren. Bon’Ap kan aan de klant een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs voorstellen. De klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Wanneer de klant reeds online betaald heeft (bij het bestellen van een Bon’Ap Box) en de klant beslist het voorstel van het vervangend product niet te aanvaarden, zal de klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product dat niet beschikbaar is.

De beoordeling en aanvaarding van een bestelling van een klant gebeurt steeds door Bon’Ap. De klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bevestigingsmail met overzicht van zijn/haar bestelling. Bon’Ap behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling.

Minderjarigen onder de 13 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op onze website.

Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van de bestelling.

 

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

De klant heeft geen recht op herroeping, aangezien het gaat om goederen die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt, die een beperkte houdbaarheid hebben, dan wel die niet geschikt zijn om terug te worden gezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

 

WIJZIGEN/ANNULEREN VAN EEN BESTELLING

Indien de bestelling werd bevestigd en je de bestelling wenst te annuleren, te wijzigen of je hebt een vraag, dan neem je telefonisch contact op met je gekozen afhaalpunt. De gegevens van dit afhaalpunt worden meegedeeld in de bevestigingsmail die naar jou werd verstuurd na het valideren van de bestelling. De contactgegevens van alle Bon’Ap-maaltijdwinkels kunnen ook geraadpleegd worden op de website.

Promoties hebben een beperkte en vooraf bepaalde geldigheid. Elke wijziging aan je bestelling kan impliceren dat promoties in je bestelling niet meer geldig zullen zijn.

 

PRIJS EN BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de website aangegeven in euro, btw inbegrepen. Er wordt rekening gehouden met de btw toepasbaar op de dag van de betaling . Elke wijziging in het btw-tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten. Indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de producten.

De bestelde artikelen worden steeds betaald alvorens deze worden meegegeven met de klant.

In geval van een Click&Collect, waar je betaalt bij afhaling van je bestelling, wordt de bestelling door deze algemene voorwaarden gedefinieerd als een reservering van de klant van een geheel aan producten te koop in het betrokken afhaalpunt. Op de bevestigingsmail van je bestelling, vind je een indicatief totaalbedrag, omdat tijdelijke promoties niet verrekend worden en ook gewichtsartikelen nog van invloed kunnen zijn op de totaalprijs. Hoeveelheidskortingen en eventuele servicekosten worden wel in rekening gebracht. Wanneer je de bestelling afhaalt in de winkel, betaal je de prijzen die op dat moment gelden. Het effectief te betalen bedrag in de winkel omvat de verkoopprijs van de gereserveerde producten, inclusief eventuele acties en promoties die op het moment van afhaling gelden. Betalen in de winkel kan cash, elektronisch of met maaltijdcheques. 

In geval van een Bon’Ap Box, waar je online afrekent op het moment waarop je je bestelling plaatst, kunnen de prijzen niet meer wijzigen eens je bestelling afgerond is. De prijzen van de bestelde producten op de website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs. Het voldoen van je betaling is ook vermeld op de bevestigingsmail van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor Bon’Ap niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Betalen doe je met Bancontact. 

 

AFHALEN

Je kan je bestelling afhalen in het afhaalpunt en op het tijdstip dat werd aanvaard tijdens het bevestigen van de online bestelling. Vraag je Bon’Ap Box of Click&Collect op bij een medewerker van Bon’Ap in het gekozen afhaalpunt. Medewerkers van Bon’Ap kunnen je identiteitskaart vragen bij afhaling van je bestelling. Verifieer bij afhaling onmiddellijk of de producten en hoeveelheden overeenstemmen met je bestelling. Voor Click&Collect blijft je bestelling beschikbaar tot sluitingsuur. Een Bon’Ap Box blijft tot 90 minuten na het bevestigde afhaalmoment beschikbaar. De overdracht van de risico’s gaat over van Bon’Ap naar de klant bij het overhandigen van de producten.

 

7. CONTACTGEGEVENS

Bij suggesties, opmerkingen of klachten over deze website of over Bon’Ap in het algemeen, kan je ons bereiken via onze contactpagina of via onze klantendienst (bereikbaar van ma-do tussen 8 en 17 uur, vrij tussen 8 en 16 uur): klantendienst@meatandmore.be09 216 42 00.